NOVINKY

EPH kupuje společnost STEAG Power Minerals

EPH kupuje společnost STEAG Power Minerals

EPPE posiluje svou pozici v udržitelném rozvoji a investuje do společnosti STEAG Power Minerals

EP Power Europe, a.s. (EPPE), dceřiná společnost Energetického a průmyslového holdingu, a.s. (EPH), podepsala ve středu 10. března 2021 se společností STEAG GmbH dohodu o nákupu akcií společnosti STEAG Power Minerals GmbH (SPM). SPM je evropským lídrem ve zpracování vedlejších elektrárenských produktů (zejména popílku a FGD sádry, která vzniká z odsiřování spalin) a jednorázových abraziv. Použití těchto materiálu místo jejich přírodních ekvivalentů pomáhá snižovat uhlíkovou stopu. SPM také nabízí širokou škálu služeb v oblasti nakládání s odpady. Tímto krokem EPPE potvrzuje svůj dlouhodobý záměr posílit svou pozici v segmentu udržitelného rozvoje a šetrných řešení vůči životnímu prostředí.

Coby vedlejší produkt spalování v uhelných elektrárnách slouží popílek jako vysoce ekologická a nákladově efektivní náhrada slínku při výrobě cementu (až 30% úspora nákladů). Použití popílku tak významně snižuje emise CO2 a vstupní náklady a přitom zlepšuje kvalitu cementu pro stavební průmysl. Stavitelé upřednostňují sádru FGD před přírodní sádrou, zejména díky její čistotě, příznivým vlastnostem a úspoře CO2. Vzhledem k tomu, že uhelná energetika bude po určitou dobu ve většině zemí Evropy stále využívána jako přechodná technologie k energetice bezemisní, zpracování popílku významně přispívá ke snížení dopadu na životní prostředí, což je součástí celkové strategie udržitelnosti EPPE. SPM rovněž investuje do projektů s alternativními materiálovými zdroji, aby zajistila dlouhodobou udržitelnost svého podnikání.

„STEAG Power Minerals je jedním z evropských lídrů v segmentu zpracování popílku a jeho používání šetří emise CO2, což je náš dlouhodobý cíl pro udržitelný rozvoj. Proto rádi přebíráme odpovědnost za zhruba 155 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců SPM a díky akvizici můžeme do našeho portfolia zařadit tento šetrný způsob výroby cementu, který je klíčovou složkou ve stavebnictví,“ říká člen představenstva EPPE Tomáš Novotný.

Společnost STEAG je spokojena s tím, jaký progres SPM pod jejím vedením zaznamenala a novému vlastníkovi tak předává nové příležitosti pro další rozvoj a trvalý hospodářský růst. „Jsme přesvědčeni, že dohoda, kterou jsme uzavřeli s EPPE, je nejlepší možnou volbou pro SPM, její zaměstnance i pro STEAG, který se nachází uprostřed procesu transformace a přeskupuje se směrem k jiným obchodním segmentům na nových energetických trzích,“ říká Joachim Rumstadt, CEO společnosti STEAG GmbH.

Vzhledem k tomu, že profil SPM po rozhodnutí o ukončení těžby uhlí v Německu již neodpovídá směřování STEAG, tak „prodej SPM bylo rozhodnutí, které nebylo přijato srdcem, ale především jako racionální akt s ohledem na transformaci STEAG a zachování pracovních míst pro zaměstnance SPM,“ dodává Joachim Rumstadt. Ukončení akvizice podléhá příslušným schválením, zejména ze strany orgánů pro hospodářskou soutěž, a bude pravděpodobně dokončeno v průběhu druhého čtvrtletí tohoto roku.

Obě strany se dohodly, že nebudou zveřejňovat žádné obchodní podrobnosti transakce.


zpět na novinkySpolečnosti

image/svg+xml