AKTUALNOŚCI

AKTYWNY UDZIAŁ EPLI W NIEMIECKIM ZRZESZENIU TRANSPORTU

AKTYWNY UDZIAŁ EPLI W NIEMIECKIM ZRZESZENIU TRANSPORTU

W ubiegłym tygodniu odbyło się w Kolonii posiedzenie Niemieckiego Zrzeszenia Transportu. Podczas dyskusji na temat współpracy, członkowie zrzeszenia doszli do wniosku, że zmiany w sektorze kolejowym należy wprowadzać wspólnymi siłami.

EPLI reprezentowane było przez Jana Elfenhorsta, dyrektora wykonawczego do spraw transportu kolejowego i strategii kolejowej spółki EP Logistics International. Jan uwypuklił w swoim wystąpieniu wyzwania związane z transformacją energetyczną i europejskim rynkiem transportowym z punktu widzenia naszej grupy, która pragnie zostać specjalistą w zakresie usług kolejowych najwyższej jakości na trasach kolejowych między Niemcami i Europą Środkową i Południowo-Wschodnią.


powrót do wiadomościFIRMY

image/svg+xml